Ochrana osobních údajů

Od 25. května 2018 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nazývané jako „RODO”, „GDPR” nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů”).

Respektujeme právo na Vaše soukromí, proto Vás chceme informovat, že jsme aktualizovali naši Politiku soukromí. Abychom zákazníkům sdělovali jasné a srozumitelné informace týkající se toho, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, rozdělili jsme Politiku soukromí do několika kapitol. V závislosti na tom, zda jste odběratelem newsletteru YES nebo prostě jen nakupujete na YESjewellery.com či nás kontaktujete za jiným účelem, týkají se Vás jiné části Politiky soukromí. V jednotlivých kapitolách podrobně popisujeme, kterými z Vašich osobních údajů disponujeme a jakým způsobem je využíváme.

Administrátor údajů – kdo to je

Samozřejmě my – YES Biżuteria S. A. se sídlem v Poznani, ul. Świerzawska 1.

Profilování

Vámi zpřístupněné údaje, pokud jste s tím souhlasili, zpracováváme rovněž pro marketingové účely. Tyto účely zahrnují zejména Vám zasílané nabídky a akce, které Vás, jak věříme, mohou zaujmout, tak rovněž jiné informace propagující značku YES a naše produkty. Záleží nám na tom, aby byl obsahy, který Vám budeme prezentovat na našich stránkách nebo v newsletteru, přizpůsobeny Vašim zájmům, proto uplatňujeme automatizované mechanismy zpracování informací, tzv. profilování. Zdůrazňujeme však, že v žádném případě neuplatňujeme tyto mechanismy pro automatické rozhodování, čili akce, které by měly mít vliv na dostupnost a možnost využití námi nabízených služeb z Vaší strany.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze našim důvěrným partnerům, kteří jsou subdodavateli našich služeb, čili firmám, zpracovávajícím Vaše údaje na naše zadání. Může se jednat např. o firmy analyzující pohyby uživatelů na našich internetových stránkách nebo poskytující e-služby přizpůsobující obsahy stránek Vašim zájmům. Vaše údaje budou také zpřístupněny našim partnerům, kteří se bezprostředně podílí na procesu obsluhy prodeje.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny orgánům, tj. soudy nebo policie - čili institucím, jež jsou k tomuto oprávněny z moci práva.

Nikdy nepředáváme Vaše údaje, neprodáváme je ani je nevyměňujeme pro marketingové účely se subjekty mimo YES Biżuteria. Údaje předávané externím subjektům jsou používány pouze pro poskytování našich služeb. Nebudeme předávat ani povolovat předání Vašich údajů mimo území Evropského hospodářského prostoru, pouze pokud to bude vyžadováno pro proces poskytnutí našich služeb. Při předání osobních údajů do třetích států přijmeme nezbytné prostředky pro zajištění, že toto předání bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, tzn. odběratelé údajů budou pocházet ze zemí, které v souladu s rozhodnutím Evropské komise zaručují odpovídající ochranu osobních údajů nebo jsou odběrateli ze Spojených států, kteří certifikovali shodu s programem „Štítu soukromí“ (Privacy Shield) EU-USA.

Právní podstata pro zpracování Vašich údajů

V každém případě musí být zpracování Vašich údajů založeno na právní podstatě, na bázi platných předpisů. Jednou z nich může být nutnost zpracování údajů pro výkon nebo uzavření smlouvy, jíž jste stranou. Touto smlouvou může být smlouva uzavřena v souladu s řádem našeho internetového obchodu YESjewellery.com. V případě marketingu, včetně profilování nebo procesu náboru je právní podstatou Váš dobrovolný souhlas.

V případě ostatních účelů, takových jako analýzy pohybu nebo zabránění zneužití, je právní podstatou opodstatněný zájem administrátora údajů.

Jaká máte práva?

Vaše práva vzhledem k Vašim údajům

Pamatujte, že máte kdykoliv právo stáhnout poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany YES Biżuteria S. A. Můžete také požadovat přístup ke svým údajům – můžete je v libovolném momentě odstranit, upravit, omezit jejich zpracování nebo převést. Stačí, že zašlete e-mailovou zprávu se svou žádostí na adresu: club@yes.pl nebo iod@yes.pl. Máte také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu – Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Inspektor ochrany osobních údajů

Abychom garantovali, že Vaše údaje budou vždy zpracovávány transparentním způsobem a v souladu s právem, jmenovali jsme Inspektora pro ochranu osobních údajů. Pro kontakt s Inspektorem pro ochranu osobních údajů, napište na adresu: iod@yes.pl.

YESjewellery.com

1.Proč používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro správu nákupů realizovaných online na YES.pl za účelem zpracování Vašich objednávek a vrácení zboží a dále zasílání informací o statusu dodávky anebo v případě jakýchkoliv problémů s dodáním produktů. Vaše osobní údaje budeme používat pro správu Vašich plateb. Vaše údaje budeme také používat pro zpracování reklamací a záručních plnění týkajících se produktů.

Díky osobním údajům Vás můžeme identifikovat a zkontrolovat tak, zda Vás Váš věk opravňuje k nákupům online, a také potvrdit Vaši adresu s externími subjekty.

2.Jaké osobní údaje zpracováváme?

Budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • kontaktní údaje, takové jako jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • informace o platbách a historii plateb,
 • informace o objednávkách.

Pokud máte účet na YESjewellery.com, budeme také zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s tímto účtem / členstvím, mj.:

 • historii nákupů.

3.Na základě jaké právní podstaty zpracováváme Vaše osobní údaje?

YES musí zpracovávat Vaše osobní údaje, aby byla schopna poskytovat služby a dodávat objednávky, proto podstatou pro zpracování v oblasti služeb poskytovaných společností YESjewellery.com budou, v závislosti na kategorii shromažďovaných údajů:

 • Vámi poskytnutý souhlas
 • zpracování nezbytné pro realizaci smlouvy – poskytnutí služby
 • zpracování nezbytné pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných Administrátorem.

4.Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

V rámci poskytování služeb budeme zpracovávat Vaše údaje tak dlouho, až skončí právní potřeba jejich využití, např. požadavky související s obsluhou reklamace, práva týkající se uchovávání finančních a daňových dokladů atd.

Zatímco po anonymizaci budeme tyto údaje využívat pro statistické účely bez časového omezení.

5.Pokud realizujete nákup, budeme zpracovávat následující osobní údaje

 • historii objednávek,
 • informace o dodání, místě nákupů,
 • historii plateb

6.Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak dlouho bude aktivní Váš účet na YESjewellery.com.

Obsluha klienta

1.Jak budeme používat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje budeme využívat ke zpracování Vašich dotazů, reklamací, záručních plnění týkajících se produktů a technických dotazů zasílaných e-mailovou poštou, prostřednictvím chatu, telefonicky, na sociálních médiích a v Salónech YES.

Můžeme Vás také kontaktovat, pokud se vyskytnou nějaké problémy s Vaší objednávkou.

2.Které osobní údaje zpracováváme?

Budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, mimo jiné:

 • kontaktní údaje, takové jako jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • datum narození,
 • údaje a historii plateb,
 • informace o objednávkách,
 • celou korespondenci na dané téma.

3.Na základě jaké právní podstaty zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě opodstatněného zájmu YES.

4.Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Registry e-mailových zpráv a telefonických hovorů, korespondenci a údaje zpřístupněné v procesu reklamace budeme uchovávat po dobu maximálně 5 let.

Newsletter YES

1.Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

V newsletteru YES umisťujeme informace o produktových novinkách, našich nabídkách, akcích, soutěžích, událostech, atd. Náš newsletter si můžete objednat na stránkách YESjewellery.com. K zaslání newsletteru používáme Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud objednávku odběru newsletteru provádíte na stránkách YESjewellery.com, je vyžadováno Vaše potvrzení, jako majitele e-mailové adresy.

2.Na základě jaké právní podstaty zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme je za účelem realizace smlouvy na poskytování služeb elektronickou cestou, a samotné údaje zpracováváme na základě cílů vyplývajících z právně opodstatněných zájmů realizovaných Administrátorem.

3.Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budete mít zájem o službu, tzn. do doby odhlášení se z odběru newsletteru YES.

Platby

1.Bezpečínost transakcí

Na bezpečnost plateb kreditními kartami dohlíží firma PayPal.

Pracovníci YESjewellery.com disponují pouze kontaktními údaji a adresou, na kterou mají být zakoupené produkty zaslány a během žádné etapy realizace objednávky nemají přístup k informacím souvisejícím s čísly kreditních karet a dalšími údaji s nimi souvisejícími.

Cookies

1.Co jsou "Cookies"?

Cookies je malý textový soubor, který jest zapisován na disku Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, a následně, během dalších návštěv, z něj stahován. Pokud využíváte našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním souborů cookies.

2.Jak používáme soubory cookies?

Trvalé soubory cookies používáme pro uchovávání informací o Vaší preferované výchozí stránce a pro uchovávání Vašich údajů, po kliknutí na možnost „OK, rozumím”. Budeme také používat soubory cookies pro uložení Vašich oblíbených produktů.

Soubory cookies používáme na příklad, když uživatel používá funkci filtrování produktů, a také pro kontrolu, zda je přihlášen nebo zda vložil do košíku nějaký produkt.

Používáme jak naše soubory cookies, tak i soubory cookie externích subjektů za účelem shromažďování statistik a údajů uživatelů v individuální a agregované formě, a také analytické nástroje pro optimalizaci našich stránek a předkládání nabídky zajímavé pro uživatele. Tyto soubory cookie nám umožňují zpřístupnit preference uživatele našim poskytovatelům reklamy, což umožňuje zobrazování ještě lépe přizpůsobených reklam.

Některé soubory cookies externích subjektů jsou dodávány prostřednictvím služeb, které jsou dostupné na našich stránkách, ale jsou mimo naši kontrolu. Tyto soubory cookie jsou dodávány sociálními médii, takovými jako Twitter, Facebook nebo Vimeo a souvisejí s možností uživatele zpřístupnit obsah v médiích, jejichž ikony jsou viditelné na stránce.

Používáme také externí soubory cookie, které monitorují, jakým způsobem uživatel využívá jiné stránky – díky tomu můžeme také zpřístupňovat marketingové materiály na jiných stránkách/v jiných komunikačních kanálech.

3.Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

Když se přihlásíte na svůj účet, budeme spojovat Váš identifikátor souborů cookies s osobními údaji zaslanými a sesbíranými v souvislosti s Vašim pohybem na YESjewellery.com a Vašim účtem.

4.Na základě jaké právní podstaty zpracováváme Vaše osobní údaje?

Budeme spojovat Vaše soubory cookies s vašimi osobními údaji pouze pokud se přihlásíte na svůj účet, pak budou údaje zpracovány na základě našeho opodstatněného zájmu.

RODO souhlasy a postupy

1.RODO

Víme, že Vaše osobní údaje jsou pro Vás velmi důležité, proto je naší prioritou jejich zpracování přesně se zákonnými ustanoveními.

Všechny informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme, najdete v aktualizované Politice soukromí.

Seznámil/la jsem se s informacemi týkajícími se bezpečnosti mých osobních údajů a souhlasím s jejich zpracováním pro marketingové účely společností YES Biżuteria S. A. Vím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a byl jsem informován, že mám právo přístupu k údajům, na jejich úpravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování a také právo na nesouhlas, právo na podání stížnosti dozorčímu orgánu nebo převedení údajů (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE).

Seznámil/la jsem se s podmínkami a povinnostmi YES Club, který je veden společností YES Biżuteria S. A. a jeho obsah plně akceptuji.

Chci dostávat zprávy SMS nebo MMS. Souhlasím se zasíláním, marketingových informací od YES Biżuteria S.A. na mnou uvedené telefonní číslo (ve smyslu čl. 172 odst. 1 zákona ze dne 18. 07. 2002 telekomunikační zákon).

Chci dostávat newsletter YES. Souhlasím se zasíláním newsletteru YES (obchodních informací) elektronickou cestou na mnou uvedenou e-mailovou adresu ve smyslu čl. 10 odst. 1 zákona ze dne 18.07.2002 o poskytování služeb elektronickou cestou od YES Biżuteria S.A.