Reklamace

Reklamační řád se vztahuje na online objednávky do 28. února 2023 r.

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že šperky nabízené v yesklenoty.cz a v salónech YES jsou nejvyšší kvality. Pokud podle Vašeho názoru není kvalita šperku plně uspokojivá, prosíme vás, abyste dodržovali následující doporučení. Následující informace jsou výběrem z nejdůležitějších předpisů týkajících se práv a povinností spotřebitele a prodávajícího. Veškeré předpisy týkající se záruky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Doporučujeme přečíst si detailní informace o záruce.


 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za zboží prodávané v souladu se záručními podmínkami uvedeným v občanském zákoníku.
 2. Odpovědnost Prodávajícího vyplývající ze záruky se použije v případě, že došlo k závadě ve zboží před uplynutím dvou let od okamžiku doručení zboží spotřebiteli nebo v případě věci, která byla použita před uplynutím jednoho roku od jeho doručení. Nárok spotřebitele na odstranění vady vyprší po uplynutí jednoho roku ode dne zjištění vady, avšak nejdříve v datech uvedených v předchozí větě.
 3. V případě zboží s datem vypršení platnosti, které končí po uplynutí dvou let ode dne doručení zásilky spotřebiteli, je prodávající odpovědný za fyzické vady této věci, uvedené před uplynutím této lhůty.
 4. Fyzickou vadou je neslučitelnost položky prodané se Smlouvou.
 5. Pokud dojde k fyzické závadě do jednoho roku od doručení zásilky, předpokládá se, že existovala v okamžiku, kdy nebezpečí přešlo na spotřebitele. V případě zjištění závady po uplynutí jednoho roku od okamžiku dodání zásilky povinnost prokázat, že vada v produktu existovala v okamžiku nákupu, spočívá na spotřebiteli.
 6. Spotřebitel, má-li prodaný předmět vadu, může: učinit prohlášení o požadavku snížit cenu, předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy, požádat o výměnu výrobku bez vad, odstranění vady.
 7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.
 8. Prodávající doporučuje, pokud je to možné, doplnění popisu nesouladu zboží se smlouvou s reklamovaným zbožím.
 9. Do 14 (čtrnácti) dnů prodávající odpoví na žádost spotřebitele. V opačném případě se má za to, že prodávající považoval prohlášení nebo požadavek spotřebitele za přiměřené.
 10. V případě snížení ceny by snížená cena měla zůstat v poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, při níž hodnota položky s vadou zůstává na hodnotě položky bez vady.
 11. Prodávající je povinen vadnou položku nahradit jednou bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené době, aniž by spotřebiteli vznikly nadměrné obtíže.
 12. V případě smluv uzavřených se zákazníky, kteří nejsou zároveň spotřebiteli ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku podle čl. 558 odst. 1 občanského zákoníku je ručení Prodávajícího podle záruky vyloučeno.
 13. Je-li závada u prodávajícího skrytá, vypršení lhůty nevylučuje práva vyplývající ze záruky.
 14. Adresa reklamace je: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, Polska.
 15. Od 15. února 2016 může spotřebitel používat platformu pro mimosoudní stížnosti a řešení nároků prostřednictvím platformy pro online řešení sporů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení sporů online v oblasti spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o ODR pro spotřebitele).

  Za účelem využití další možnosti smírného urovnání sporů týkajících se online nákupů může spotřebitel podat svou stížnost například prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Účelem platformy pro online řešení sporů je umožnit nestranné, mimosoudní, účinné a rychlé řešení sporů na internetu mezi spotřebitelem a podnikatelem, které se týkají smluvních závazků vyplývajících ze smluv o prodeji online nebo smluv o poskytování služeb mezi spotřebiteli žijícími v Unii a podnikateli usazenými v Unii.


Podrobné informace o reklamacích na produkty zakoupené na yesklenoty.cz najdete v Obchodních podmínkách.
Chcete-li přečíst formulář vrácení, klikněte prosím na odkaz.
Pro přečtení formuláře stížnosti prosím klikněte na odkaz.